Styrelsen

/Styrelsen
Styrelsen2019-12-03T18:56:06+00:00

Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av fem ledamöter jämte suppleanter och som har sitt säte i Stockholm. En ledamot skall utses av Stockholms Universitet, en av Kungliga Myntkabinettet, en av Skandinaviska Enskilda Banken och en av Svenska Numismatiska föreningen, vilken sistnämnde ej skall vara anställd vid någon av de här nämnda institutionerna (Stockholms Universitet, KMK, S-E-Banken) och som böra vara insatt i frågor som rör medlens placeringar. Som femte ledamot ingår mynthandlare Ulf Nordlind.

Ledamöter

Lena Gerholm, Stockholms Universitet (Ordförande)

Cecilia von Heijne, Kungliga Myntkabinettet

Gerhard Winroth, Skandinaviska Enskilda Banken

Max Mitteregger, Svenska Numismatiska föreningen

Ulf Nordlind, fri företagare