Stiftelsen förvaltas av en styrelse som består av fem ledamöter jämte suppleanter och som har sitt säte i Stockholm. En ledamot skall utses av Stockholms Universitet, en av Kungliga Myntkabinettet, en av Skandinaviska Enskilda Banken och en av Svenska Numismatiska föreningen, vilken sistnämnde ej skall vara anställd vid någon av de här nämnda institutionerna (Stockholms Universitet, KMK, S-E-Banken) och som böra vara insatt i frågor som rör medlens placeringar. Som femte ledamot ingår mynthandlare Bjarne Ahlström.

Ledamöter

Lena Gerholm, Stockholms Universitet (Ordförande)

Eva Ramberg, Kungliga Myntkabinettet

Gerhard Winroth, Skandinaviska Enskilda Banken

Christer Skaring, Svenska Numismatiska föreningen

Bjarne Ahlström, fri företagare