Ansökan

//Ansökan
Ansökan2022-08-14T19:09:14+00:00

Ansökan lämnas på https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/gunnar_ekstrom_numismatik/minsida

Att ansöka om anslag från Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Här får du information om de olika stegen för att söka bidrag. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 30 mars eller 30 september kl. 23:59. Ansökningsperioden öppnar ca 6 veckor före sista ansökningsdag.

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto med vilket du kan logga in till det som ska bli ”Min sida”. Det är här du hittar dina påbörjade eller inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta att dina uppgifter är korrekta. Detta kan dröja några minuter. Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ditt konto.

Ny ansökan

Välj ”Påbörja ny ansökan”. Fyll i din ansökan steg för steg med den information som efterfrågas, se nedan. De fält som är obligatoriska blir gröna när du fyllt i dem. Observera att stiftelsen ej godkänner enbart hänvisning till bilaga. Du kan när som helst klicka på ”Avbryt (spara)” för att spara din påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.

När du är klar klickar du på ”Lämna in”. Då hamnar din ansökan i stiftelsens inkorg och kan inte längre ändras av dig. Du kan nu gå tillbaka till din sida och påbörja en ny ansökan eller titta på de ansökningar du lämnat in. Om något av de obligatoriska fälten inte är ifyllda kommer du inte att kunna lämna in ansökan. Gå tillbaka och fyll i de fält som inte blivit gröna.

Att fylla i formuläret

Fyll i alla obligatoriska fält (markerade med en stjärna). Att tänka på:

  • Steg 2:
    Välj kategori och ange sökt belopp.
    Vid ändamål ska du ange vad sökt belopp avser.
    Vid beskrivning ger du en kortfattad motivering till ansökan och en beskrivning av projektets slutprodukt.
  • Steg 3:
    Vid tidsplan anges när projektet beräknas vara slutfört.

Om ansökan inte är komplett enligt ovan angivna instruktioner kommer den inte att tas upp till prövning.