Denna blankett skall användas för ansökningar till Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik. Ansökan skickas till:

Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning
c/o SEB
Institutioner & Stiftelser
10640 STOCKHOLM