Behandling av personuppgifter

//Behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter2018-12-25T13:09:41+00:00

Behandlingen av en sökandes personuppgifter finns beskrivna på ansökningsblanketten.

I tillägg till denna beskrivning kommer Gunnar Ekströms Stiftelse att på stiftelsens hemsida publicera beviljade anslag med bidragstagarens namn, projektnamn, kortfattad beskrivning, beviljat belopp och färdigställandetid. Beviljade anslag kan även komma att publiceras i tryckt form. Genom inlämnandet av ansökan samtycker sökanden till ovan nämnda publicering samt att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för denna hantering.