Återrapportering

//Återrapportering
Återrapportering2018-12-25T13:09:41+00:00

Om bidrag beviljas gäller följande allmänna villkor:

  • Publikationen (i original eller kopia) skall utan kostnad överlämnas till Stiftelsen senast en månad efter beräknat slutdatum (enligt ansökan). Kan fastställd plan ej följas skall Stiftelsen omgående underrättas och en ny plan snarast fastställas.
  • Resultatet av ej publicerad forskning / specialstudie redovisas på samma sätt.
  • Reseberättelse skall vara Stiftelsen tillhanda inom en månad efter avslutad resa.
  • Uppgift om att Stiftelsen lämnat bidrag skall anges i tryckta arbeten på brukligt sätt.