Gunnar Ekström – myntsamlaren

/Gunnar Ekström – myntsamlaren
Gunnar Ekström – myntsamlaren2018-12-25T13:09:41+00:00

GUNNAR EKSTRÖM (1883–1969)

Gunnar Ekström föddes den 29 december 1883 i Maria församling, Stockholm. Efter studenten tog han examen vid Schartaus handelsinstitut och praktiserade i Stockholm och Berlin. Han fick anställning hos maskinfirman AB Axel Christiernsson och var under åren 1910–1916 dess bolagsrepresentant i Åbo. 1927 startade han sitt eget företag Maskin AB Gunnar Ekström. 1945 sålde han verksamheten och drog sig tillbaka som pensionär i Bromma där han var bosatt sedan 1938. Gunnar Ekström avled den 23 juni 1969 och lämnade efter sig en av 1900-talets förnämsta privatägda myntsamlingar.

Gunnar Ekström är för eftervärlden känd för sin stora samlargärning, sitt kunnande och inte minst för donationen som skedde i hans namn. Denna donation gav snart upphov till Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning som, genom årliga ekonomiska stöd, i högsta grad bidrar till att myntkunskapen sprids och fördjupas. Den finansiella grunden i stiftelsen lades genom försäljningen av Ekströms efterlämnade myntsamling. Försäljningen av samlingen skedde genom B. Ahlström mynthandels försorg mellan åren 1975–87.

Gunnar Ekströms myntsamling

Gunnar Ekströms intresse för mynt vaknade för honom först vid 36 års ålder, någon gång runt 1919-20. Myntet som fick Ekström att ge sig in numismatiken lär ha varit en tvåöring från Fredrik I. Ekström var lyckosam i affärerna och kunde ägna stora summor pengar åt sitt samlande. I hans efterlämnade anteckningar kan man följa hur hans samling växte, genom köp från mynthandlare och auktionister över hela världen. De visar på ett kontinuerligt samlande mellan ca 1921 till 1966 och en under hela perioden medveten strävan att samla objekt av god kvalitet. Två köp utmärker sig: Köpet av H. Vogels samling av ca 700 mynt år 1927 samt köpet ur V. Brands samling 1950, då 1751 mynt inlemmas i Ekströms samling. Dessa två förvärv kan ses som utgöra själva grundstommen i Ekströms samling.

Gunnar Ekström var också mycket intresserad av myntkunskapen som ämne och författade själv en artikel betitlad Myntmästaren Sebastian Schoras samt myntningen i Uppsala och Stockholm 1589, som publicerades i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1952.

Ref.:  Wijk, M., Index över Gunnar Ekströms myntsamling såld genom B. Ahlström mynthandels auktioner 1975–1987, Uppsala 2006 samt Wijk M., ”Gunnar Ekström och Brandskatten” i Samlad glädje 2009, Uppsala 2009